Nowenna o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Dzień 1

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
by przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za łaski,
jakich użyczyłeś Kościołowi
- przez posługę Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za łaski,
jakich użyczyłeś naszej Ojczyźnie
- przez posługę Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Dziękujmy, Ci, Boże, Ojcze nasz,
za każdą łaskę,
jakiej użyczyłeś poszczególnym osobom,
w tym także mnie
- przez posługę Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny szczególnie o łaskę.... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia wstaw się za mną, proszę.

Różaniec święty
(tajemnice radosne)

Dzień 2

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Wejrzyj na jego heroiczną wiarę.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za wzór,
jaki nam dałeś w Prymasie Stefanie Wyszyńskim
- wzór człowieka wiary.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za wzór kapłana,
jaki nam dałeś w Prymasie Stefanie Wyszyńskim
- wzór troskliwego pasterza.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za wzór chrześcijanina,
jaki nam dałeś w Prymasie Stefanie Wyszyńskim
- wzór ufnego dziecka Bożego,
a szczególnie za Twego wiernego sługę
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
- Prymasa Tysiąclecia.

w tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny,
szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się za mną, proszę.

Różaniec święty
(tajemnice bolesne)

Dzień 3

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Wejrzyj na jego całkowite oddanie się Tobie.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za dobrych i mądrych pasterzy,
w tym za Prymasa Stefana Wyszyńskiego
- za jego dobroć i mądrość.
Dziękujmy Ci, Boże, Ojcze nasz,
także za niezłomność Prymasa Stefana Wyszyńskiego
- i za jego odwagę i roztropność.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za dar Prymasa Stefana Wyszyńskiego
- i z to, że pod jego przewodem
Kościół w Polsce przetrwał tak trudne lata.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się za mną, proszę.

Litania do Najświętszego Imienia Jezus


Dzień4

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Wejrzyj na jego męstwo wobec przeciwności i prześladowań,
które znosił dla imienia Twego.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za Twe nieskończone miłosierdzie,
które okazałeś nam, grzesznym,
w Twoim Synu, a naszym Panu
- Jezusie Chrystusie.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za wiarę, dzięki której dostrzegamy sens życia
- także wtedy, gdy doświadczamy przeciwności i prześladowań.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za to, że kochasz wszystkich ludzi.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się za mną, proszę.

Różaniec święty
(tajemnice światła)

Dzień 5

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za Kościół święty,
czyli Mistyczne Ciało Syna Twego, a Pana naszego
- Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za sakramenty święte,
poprzez które możemy doświadczać Twojej miłości
- dzięki Duchowi Świętemu.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za gorliwych kapłanów, szafarzy sakramentów świętych,
- i że uczysz nas tej trudnej sztuki miłowania nieprzyjaciół.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się za mną, proszę.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dzień 6

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymas Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Pomnij, jak wiernie kochał Ojczyznę.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za to, że Twój sługa, Prymas Stefan Wyszyński
ukazał nam, swym własnym przykładem,
jak mamy kochać Ciebie
- w naszych bliźnich.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za to, że Twój sługa, Prymas Stefan Wyszyński
ukazał nam, swym własnym przykładem,
- jak zawierzyć Najświętszej Maryi Pannie,
Matce Twojego Syna, a naszego Pana,
Jezusa Chrystusa.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za to, że Twój sługa, Prymas Stefan Wyszyński
ukazał nam, swym własnym przykładem,
- jak mamy kochać naszą Ojczyznę.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny,
szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się za mną, proszę.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

Dzień 7

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza,
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Pomnij, jak wiernie kochał każdego człowieka,
broniąc jego godności i praw,
przebaczając wrogom,
zło dobrem zwyciężając.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za to, że zechciałeś,
aby Twój Jednorodzony Syn, Jezus Chrystus,
stał się Człowiekiem i oddał za nas życie
- jako Dobry Pasterz.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za Apostołów i wszystkich ich następców,
a szczególnie za Prymasa Tysiąclecia
- Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za duszpasterzy pełniących swą posługę w Kościele dzisiaj,
a szczególnie za Piotra naszych czasów
- Benedykta XVI.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się  za mną, proszę.

Różaniec święty
(tajemnice chwalebne)

Dzień 8

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała,
który wszystko postawił na Maryję
i Jej zawierzył bez granic,
u Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej
i wolności Narodu.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za polskich świętych i błogosławionych,
za przykład ich życia
- i za to, że orędują za nami u Ciebie.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za to, że dałeś nam Kardynała Stefana Wyszyńskiego
i że on nam wskazał pewną drogę ku Tobie
- poprzez zawierzenie Maryi.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za łaski, których nam udzielasz na prośbę
Najświętszej Maryi Panny,
- naszej Matki oraz Patronki i Królowej Polski.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się za mną, proszę.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Dzień 9

Uwielbienie Trójcy Świętej

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Modlitwa z intencją
za wstawiennictwem Sługi Bożego
Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty w swojej niewypowiedzianej dobroci
powołujesz ciągle nowych apostołów,
aby przybliżali światu Twoją Miłość.
Bądź uwielbiony za to,
że dałeś nam opatrznościowego Pasterza
Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia.
Boże, źródło wszelkiej świętości,
spraw, prosimy Cię,
aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych.
Uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą.

Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za wszystkich aniołów i świętych,
którzy nas strzegą
- i orędują za nami u Ciebie.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz, za wszystkich dobrych i życzliwych nam ludzi
- w tym za chrześcijan,
którzy służą Tobie w bliźnich.
Dziękujemy Ci, Boże, Ojcze nasz,
za to, że w serce każdego z nas wlałeś pragnienie,
aby być dobrym człowiekiem,
i że każdego z nas
- powołałeś do świętości.

W tej nowennie błagam Cię, Boże miłosierny, szczególnie o łaskę... Amen.

Sługo Boży Stefanie, Prymasie Tysiąclecia, wstaw się za mną, proszę.

Koronka do Miłosierdzia Bożego.


W: Anna Matusiak, Nowenna o wyniesienie na ołtarze Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2011.