Wierni dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia

Wsłuchując się w głos św. Jana Pawła II, który apelował o to, by postać Prymasa Tysiąclecia stała się przedmiotem modlitwy, refleksji i głębokiej narodowej medytacji, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL zorganizowały międzynarodową sesję pt. "Stefan Kardynał Wyszyński - Nauczyciel Praw Bożych".

Jak podkreślił prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL - ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, celem spotkania na tym międzynarodowym forum było "wsłuchiwanie się w zawsze aktualne i niezmienne nauczanie praw Bożych, głoszone słowem i czynem przez kard. Stefana Wyszyńskiego". - Na tej Bożej ziemi chcemy uczyć się chodzić po Bożemu - powiedział za Prymasem Tysiąclecia

Niezmienne nauczanie

Zaproszenie do udziału w sesji, która odbyła się 13 stycznia br. w Lublinie, przyjęli prelegenci z Anglii, Czech, Niemiec, Ukrainy i Polski. Sympozjum, któremu patronował bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP, poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem bp. Ryszarda Karpińskiego. Wydarzenie poświęcone najwybitniejszemu absolwentowi Wydziału Prawa KUL, wpisało się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Osoba i myśl czcigodnego sługi Bożego Stefana kard. Wyszyńskiego zostały ukazane podczas dwóch sesji wykładowych. Prelegenci podjęli tematy m. in. koncepcji odnowy moralnej narodu i wychowania młodego pokolenia Prymasa Tysiąclecia, jego wkładu w Sobór Watykański II, wizji uniwersytetu, śledztwa dotyczącego uwięzienia kard. Wyszyńskiego i stosunku do niego władz PRL, wkładu sługi Bożego w kształtowanie relacji z narodami ościennymi i jego troski o chrześcijańską tożsamość Europy. Ks. Sitarz wskazał na szczególne miejsce Maryi w polskim narodzie i potrzebę realizacji Ślubów Jasnogórskich, które są nadal aktualne,stanowią fundament ładu moralnego i zobowiązują do odpowiedzialności. Ks. inf. Ireneusz Skubiś, honorowy redaktor naczelny "Niedzieli" - i moderator Ruchu "Europa Christi", wskazał na troskę Prymasa o tożsamość kulturową Europy. W części poświęconej krytycznemu stosunkowi kard. Wyszyńskiego wobec komunizmu wystąpił m. in. prof.  dr Peter Raina z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który omówił stosunek władz PRL do posługi Prymasa. Zwrócił uwagę, że mimo ich wrogiego nastawienia sługa Boży wzbudzał ogromny szacunek. Było to wynikiem wielkiej kultury rozmowy kard. Wyszyńskiego ze wszystkimi, również z przeciwnikami Kościoła i wiary. - Ta umiejętność powinna cechować zachowania obecnych polityków; jej brak prowadzi do konfliktów - powiedział gość z Oksfordu.

Prestiżowe nagrody

Zwieńczeniem konferencji było walne zebranie stowarzyszenia, którego najważniejszą część stanowiło wręczenie medali i nagród im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Jak wyjaśnił ks. Sitarz, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL ustanowiło nagrodę za wybitne osiągnięcia organizacyjne, naukowe lub dydaktyczne dla osób, które w swoim życiu postępują według zasad katolickich i szerzą je zgodnie z dewizą: "Deo et Patriae" (Bogu i Ojczyźnie). - W 1957 r. podczas spotkania z prawnikami Prymas Tysiąclecia podkreślił, że dla dobrego wypełniania zadań prawnik musi mieć odpowiedniego ducha umiłowania człowieka, prawa i sprawiedliwości oraz dobrze uformowane sumienie. Wsłuchując się w nauczanie naszego najwybitniejszego absolwenta, chcemy uhonorować ludzi kierujących się tymi zasadami - powiedział ksiądz prezes. Nagrody im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia otrzymali: ks. inf. Ireneusz Skubiś, ks. prof. Wojciech Góralski, mec. Stefan Hambura i prof.dr Peter Raina; medalami zostały uhonorowane osoby zaangażowane w działalność stowarzyszenia, m. in. ks. prof. Józef Krukowski.

Wręczenie nagród zostało poprzedzone laudacjami. Ks. inf. Ireneusz Skubiś został przedstawiony jako charyzmatyczny kapłan i człowiek wielkiego formatu, który reaktywował Tygodnik Katolicki "Niedziela" i stworzył przy nim multimedialną instytucję kościelną, podejmującą najnowocześniejsze sposoby ewangelizacji. Nagrodę otrzymał za "niezwykle pracowite życie, posługę słowem pisanymi mówionym, głoszenie prawdy, wzorowe wypełnianie posługi kapłańskiej i dziennikarskiej". Ks. prof. Wojciech Góralski został wyróżniony jako niekwestionowany autorytet prawa kanonicznego i autor ponad tysiąca prac naukowych. Mec. Stefan Hambura odebrał nagrodę za obronę wartości chrześcijańskich w życiu publicznym, za odważne i wytrwałe dochodzenie prawdy i sprawiedliwości. Prof. dr Peter Raina zyskał natomiast uznanie za liczne opracowania na temat historii Kościoła w Polsce w czasach komunistycznych, a szczególnie za publikacje poświęcone Prymasowi Tysiąclecia.

za: Urszula Buglewicz, Wierni dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia, w: Niedziela nr 4/2018, s., 20-21.

Dziękujemy i prosimy

Przed 65 laty, 12 stycznia, na konsystorzu Prymas Tysiąclecia ks. abp Stefan Wyszyński został wyniesiony do godności kardynalskiej.

Z racji rocznicy w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie zostanie odprawiona dzisiaj Msza św. o godz. 19.00. Będzie jej przewodniczył ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Na tę dziękczynną Eucharystię po uznaniu dekretu o heroiczności cnót ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz w 65. rocznicę powołania go do godności kardynalskiej zaprasza Oddział Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w Warszawie oraz Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Prymas Polski ks. abp Stefan Wyszyński, metropolita gnieźnieński i warszawski, został mianowany przez Papieża Piusa XII kardynałem na konsystorzu 12 stycznia 1953 r. Nie mógł osobiście przyjąć insygniów kardynalskich, ponieważ nie miała możliwości opuszczenia Polski, bo ówczesne władze komunistyczne nie wydały mu paszportu. Zaledwie kilka miesięcy później 25 września 1953 r. został aresztowany.

Był osadzony kolejno w Rywałdzie Królewskim (koło Grudziądza), w Stoczku Warmińskim, w Prudniku (koło Opola), a następnie w Komańczy (w Bieszczadach). Tu napisał Jasnogórskie Śluby Narodu, które zostały wypowiedziane na Jasne Górze 26 sierpnia 1956 r. W październiku tego samego roku Prymas Polski powrócił z internowania do Warszawy. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę, która mimo panującego w naszej Ojczyźnie bezbożnego komunizmu przygotowywała Polaków do Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski.