Warszawa: 10 rocznica śmierci Marii Okońskiej

W Muzeum Archidiecezji Warszawskiej odbyło się dziś spotkanie poświęcone Marii Okońskiej, w 10 rocznicę śmierci. Podczas wydarzenia miała miejsce prezentacja wydania drugiego tomu wspomnień Marii Okońskiej, obejmujących lata 1948-1965. Jej osobę przybliżyły członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, przyjaciółki założycielki „Ósemki” – Iwona Czarcińska, Anna Rastawicka i Krystyna Szajer.

Krystyna Szajer wspominała o charyzmie Marii Okońskiej, która przyjciągnęła ją do Instytutu: „Marysia tak mnie porwała, że w ciągu tygodnia zwolniłam się z pracy, wstąpiłam do Instytutu i jestem do dziś”. Zwracała uwagę na głęboką maryjną pomożność Marii Okońskiej. Wspominała jedno z pierwszych zadań - przepisywanie tekstu Ślubów Jasnogórskich, a także opracowywanie i archiwizowanie tekstów prymasa Wyszyńskiego. Przytoczyła także spotkania z papieżami, np. z Piusem XII, który nazywał Prymasa Tysiąclecia "heroicznym". Otrzymał od Marii rózaniec, ważny dla niej, gdyż prymas modlił się na nim w czasie uwięzienia. Wspomniała także o wieloletniej korespondencji Marii Okońskiej z Janem Pawłem II.

Bp Marek Solarczyk ustanowił diecezjalne sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Biskup radomski Marek Solarczyk ustanowił kościół św. Stefana w Radomiu, diecezjalnym sanktuarium błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. Dekret odczytał w świątyni kanclerz kurii diecezji radomskiej ks. prał. Marek Fituch. Wspólnota parafialna w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia powstania.

W dekrecie biskup Marek Solarczyk przypomniał, że budowa kościoła zbiegła się ze śmiercią kard. Stefana Wyszyńskiego. Dlatego też, kościół zbudowano jako wotum wdzięczności Prymasowi Tysiąclecia. Cześć kardynałowi Wyszyńskiemu oddano przez fakt uformowania bryły świątyni na wzór rzymskiej bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu, która była tytularnym kościołem kardynalskim Prymasa Polski. 

Warszawa: Msza w rocznicę śmierci prymasa Wyszyńskiego

W 42. rocznicę śmierci bł. Stefana Wyszyńskiego o dary Ducha Świętego dla całej społeczności UKSW modlili się jej przedstawiciele podczas Mszy św. w kościele Św. Krzyża w Warszawie, którą koncelebrował ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, rektor.

Tradycyjnie w rocznicę śmierci prymasa Stefana Wyszyńskiego przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie modlą się w czasie Mszy św. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. W  tym roku rocznica śmierci Prymasa - 28 maja, przypadła w święto Zesłania Ducha Świętego, dlatego Msza św. , emitowana przez Polskie Radio, była wyjątkowo uroczysta. Przybyli na nią władze Uniwersytetu, przedstawiciele Senatu, nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów z pocztem sztandarowym UKSW i gwardią uniwersytecką. 

Kościół na Bachledówce sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

W niedzielę 28 maja abp Marek Jędraszewski kościół na Bachledówce ustanowił sanktuarium Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Czciciela Matki Boskiej Jasnogórskiej.

– Cieszymy się, że na tym miejscu będziemy mogli czcić człowieka, który ukazał nam drogę zawierzenia Matce Najświętszej, że będzie on przewodnikiem na drogach naszego życia, że jest on patronem na trudne czasy, że pokazuje nam jak pokonywać trudności zewnętrzne i wewnętrzne – mówił na początku Mszy św. o. Jerzy Kielech OSPPE, przełożony domu zakonnego i proboszcz parafii prowadzonej przez ojców paulinów w Czerwiennem.

Dekret abp. Marka Jędraszewskiego ustanawiający sanktuarium bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na Bachledówce odczytał kanclerz kurii metropolitalnej w Krakowie ks. Grzegorz Kotala. List z Sekretariatu Stanu z życzeniami i błogosławieństwem papieża Franciszka odczytał o. Bartłomiej Maziarka OSPPE, sekretarz generalny zakonu paulinów.