Bł. Kard. Stefan Wyszyński patronem instytutów świeckich w Polsce

Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła wybór błogosławionego na patrona instytutów świeckich w Polsce.

Mają różne charyzmaty, założycieli, a więc i różnorodne duchowości. Członkowie instytutów świeckich niczym nie wyróżniają się w swoich środowiskach. Żyją samotnie, mieszkając samotnie, czasem z rodzicami lub rodzeństwem. Nie prowadzą zatem życia wspólnotowego w takim sensie jak osoby zakonne mieszkające w klasztorach. Nie noszą specjalnego stroju ani habitu. Instytuty świeckie stanowią jednak wspólnoty w całym znaczeniu tego słowa, jednoczy ich bowiem wspólne powołanie, jako odpowiedź na charyzmat tej wspólnoty. Wyrazem tego są zwykle miesięczne spotkania poświęcone formacji duchowej. Codziennie też modlą się za siebie nawzajem i wspierają się w różnych sytuacjach życiowych. W Polsce do 32 instytutów świeckich należy ponad tysiąc osób: 866 po ślubach wieczystych, 113 po ślubach czasowych, a w formacji wstępnej - 32 osoby.


Joanna Wójtowicz, przewodnicząca Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich przyznaje, że u początków wielu Instytutów świeckich był kontakt ich założycieli z Prymasem Tysiąclecia i konsultowanie, co robić z osobami świeckimi, które chcą być w świecie, ale chcą być jednocześnie konsekrowane.

- To był namysł wspólny, ale źródłem podstawowym i decyzyjnym był Prymas. Także zasługuje on na nasz szacunek i poznawanie jego nauki, a także świadectwo, że on jest źródłem wielu naszych Instytutów świeckich – podkreśla. - Świadomość, że prymas Wyszyński jest naszym patronem, spowoduje nie tylko umocnienie naszej działalności, ale także wytyczenie dalszych kierunków. Prymas po prostu wiedział, czym jest służba Panu Bogu i jak można robić to w warunkach świeckich – dodaje Joanna Wójtowicz.

Dlatego w ubiegłym roku Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich zwróciła się z prośbą do Konferencji Episkopatu Polski o zatwierdzenie bł. Stefana Wyszyńskiego jako patrona członków Instytutów Świeckich w Polsce. Abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP 18 sierpnia 2023 r. przedłożył prośbę o Confirmatio w Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej.

- Właśnie nadeszła wiadomość o zatwierdzeniu dekretu - poinformował w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak, odczytując jego treść.

Bp Jacek Kiciński wręczył dekret przewodniczącej Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich Joannie Wójtowicz i przełożonej generalnej Instytutu Świeckiego Prymasa Wyszyńskiego Agnieszce Kołodyńskiej.

Jak czytamy w Confirmatio Dykasterii z 23 listopada 2023 roku, „członkowie Instytutów Świeckich w Polsce otaczają szczególną czcią Błogosławionego Stefana Wyszyńskiego, biskupa, dobrego i nieustraszonego pasterza, który postawił wszystko na Maryję i chciał służyć samemu Bogu”.

Źródło: Gość Niedzielny